Zaštitni uređaji za hvatanje

To su zaštitni uređaji koji služe za hvatanje nekontrolirano padajućih, otkinutih ili letećih dijelova (npr., iverje). Zaštitnim uređajima za hvatanje pripadaju, među ostalim, osiguranje protiv povratnog udarca, štitnici, limovi za hvatanje i osiguranja protiv pucanja konopca.

AUVA aplikacije

bks

Impresum