Hasiace zariadenia

Na každom pracovisku musia byť pripravené vhodné zariadenia na hasenie (alebo hasiace pomôcky) ako hasiaci prístroj, požiarna voda, hasiace deky, hasiaci piesok, nástenné hydranty a iné prenosné alebo pojazdné hasiace prístroje v dostatočnom počte. Pri výbere a počte týchto zariadení sa musí predovšetkým zohľadniť nasledovné:

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž