Aparati za gašenje požara

Aparati za gašenje požara u pogledu izvedbe, tlačne čvrstoće i ispitivanja moraju odgovarati normi ÖNORM EN 3-3. Potrebno ih je provjeriti barem svake druge kalendarske godine, lokacija na kojoj se nalaze mora nositi oznaku za aparate za gašenje požara. U malim, uskim, nisko položenim ili loše prozračenim prostorima određena su sredstava za gašenje zabranjena. Praktične vježbe gašenja uz pomoć aparata za gašenje požara bolje su od bilo kakvog upućivanja, ispražnjene je aparate za gašenje požara bez odgode potrebno napuniti, a tek onda ponovno objesiti na njihovu lokaciju!

AUVA aplikacije

bks

Impresum