Fiktívne rozdelenie priestoru

Pozrite aj Pracovné priestory. „Fiktívne rozdelenie priestoru“ predstavuje možnosť rozdelenia pracovného priestoru na dve pracovné oblasti, pričom doba vykonávania činnosti v jednej z týchto dvoch oblastí smie byť počas pracovného dňa iba krátka (nie viac ako 2 hodiny), to znamená, že nie sú prítomné žiadne trvalé pracovné miesta. Príklad: predajňa so zadným skladom. Pre zadný sklad je možné podľa predpisov o pracovisku (AStV) uplatniť určité ustanovenia výnimiek.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž