Podlaha

Povrch podlahy nesmie mať žiadne miesta, ktoré by boli príčinou zakopnutia, musí byť spevnený, bezpečný pri chodení a protišmykový a musí sa dať ľahko očistiť od všetkých očakávaných nečistôt a v prípade potreby dezinfikovať. Povrch podlahy musí byť odolný voči chemickému a fyzikálnemu pôsobeniu očakávanému na základe spôsobu vyžívania.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž