Ochrana chodidla (bezpečnostná obuv)

Rôzne prevedenia bezpečnostnej obuvi chránia pred mechanickými, elektrickými, chemickými alebo tepelnými nebezpečenstvami.
  • Mechanické nebezpečenstvá: prevrátené alebo padajúce predmety, prechod po nohe, stúpenie na predmety (napr. klince), narazenie na predmety
  • Elektrické nebezpečenstvá: prevádzkové prostriedky pod napätím, iskrenie
  • Chemické nebezpečenstvá: kyseliny, lúhy, rozpúšťadlá, vlhkosť...
  • Tepelné nebezpečenstvá: sálanie tepla, žeravé čiastočky, chlad

Každá bezpečnostná obuv musí mať označenie CE a musí byť otestovaná v (akreditovanom) skúšobnom stredisku.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž