Munkaanyagok (veszélyes)

A munkavállalók védelmében a munkaanyagokat a Munkavállalók védelméről szóló törvény (ASchG) 4. szakasza és mindenekelőtt a Határérték-rendelet (GKV 2011), valamint a Biológiai munkaanyagokra vonatkozó rendelet (VbA) szabályozza.
A Munkavállalók védelméről szóló törvény (ASchG) értelmében munkaanyag minden olyan anyag, készítmény és biológiai munkaanyag, amely a munka során felhasználásra kerül.
A "felhasználás" fogalom az ASchG szerint tágabb keretben értendő és kiterjed (többek között) az áttöltésre, a tárolásra és a szállításra is.
Az ASchG 40. § szerinti veszélyes munkaanyagokkal szemben különleges követelmények állnak fenn. A veszélyes munkaanyagokkal kapcsolatban fontosak a Vegyszertörvény (ChemG) és az ahhoz kiadott Vegyszerrendelet (ChemV) rendelkezései, valamint a REACH és a GHS Európára vonatkozó rendelkezései is.
Lásd még: értékelési időtartam, munkaanyagok helyettesítése, veszélyszimbólumok, egészséget veszélyeztető munkaanyagok, határértékek, Határértékekre vonatkozó rendelet, fűrészpor, jelölés, MAK-értékek, TRK- értékek, mérések, biztonsági adatlap, anyagkeverékek, anyaghatás, levegőkeringetés tilalma, tilalom, csomagolás.

AUVA App

hu

Impresszum