Zone opasnosti (na strojevima)

Zone opasnosti na sredstvima za rad moraju se osigurati pridržavanjem sigurnosnih razmaka ili primjerenim zaštitnim uređajima.
U osnovi je moguće razlikovati tri razloga za zone opasnosti koje prema Uredbi o sredstvima za rad (AM-VO) odn. (za proizvođače strojeva) Uredbi o sigurnosti strojeva (MSV 2010) uvjetuju dijelom različite sigurnosne sustave:
  • Zone opasnosti koje nastaju putem opreme koja prenosi energiju
  • Zone opasnosti koje nastaju putem (drugih) pomičnih dijelova
  • Zone opasnosti koje nastaju putem alata ili izradaka

Uz mehaničke opasnosti (rezanje, pritiskanje, probadanje...) ne smiju se zanemariti ni zone opasnosti koje nastaju utjecajem vrućine, zračenja, opasnosti od požara ili struje.

AUVA aplikacije

bks

Impresum