Priestor na uchopenie

Znalosť o priestore na uchopenie a pohyb končatín je základným predpokladom pre umiestnenie a konštrukčné usporiadanie ovládacích prvkov, odkladacích plôch, náradia a iných vecí (napr. telefónu) na pracovnom mieste.
Rozlišuje sa malý a veľký priestor na uchopenie. Malý priestor na uchopenie je v rámci oblasti 35 až 45 cm vzdialenosti od príslušného pleca, veľký v rámci 55 až 65 cm.
Právnu podporu nenašiel pojem „priestor na uchopenie“ iba v stavebnom nariadení (BauV), pri práci na dvojitých rebríkoch, normatívne údaje nájdete v norme ÖNORM A 8063.
 

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž