Limitné hodnoty zaťaženia pre dvíhanie a nosenie

V závislosti od pohlavia, veku a frekvencie manipulácie existujú rôzne limitné hodnoty zaťaženia pre dvíhanie, príp. nosenie predmetov. Preto by muž vo veku 19 až 45 rokov nemal opakovane dvíhať viac ako 30 kg, žena v tom istom veku viac ako 10 kg. Pomocou štandardizovaných postupov, napr. metódy hlavných atribútov, je možné tento odhad ešte upresniť. V každom prípade sa má dvíhanie a nosenie vykonávať s rovným a vzpriameným trupom, čo možno najbližšie k telu a s ramenami vystretými nadol!

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž