Uredba o graničnim vrijednostima 2011 (GKV 2011)

GKV je Uredba za 4. odjeljak ASchG-a i tema su joj granične vrijednosti radnih tvari i kancerogene radne tvari. Uredba se sastoji od šest Odjeljaka i šest Dodataka:
 1. Odjeljak: granične vrijednosti (MAK-vrijednosti, TRK-vrijednosti, razdoblje procjene, evaluacija smjesa, informacije)
 2. Odjeljak: kancerogene radne tvari: (klasifikacija, iznimke, obaveze prijave, zaštitna odjeća, zabrana recirkulacije zraka)
 3. Odjeljak: posebne odredbe za drvenu prašinu (usisavanje, čišćenje, zabrana recirkulacije zraka)
 4. Odjeljak: posebne odredbe za azbest
 5. Odjeljak: mjerenja
 6. Odjeljak: prijelazne i završne odredbe
 7. Dodatak I.: MAK-vrijednosti i TRK-vrijednosti
 8. Dodatak II.: stupio izvan snage
 9. Dodatak III.: popis kancerogenih tvari
 10. Dodatak IV.: stupio izvan snage
 11. Dodatak V.: popis drva čija je prašina nedvojbeno kancerogena

*Dodatak VI.: popis radnih tvari koje su toksične za reprodukciju

AUVA aplikacije

bks

Impresum