H-izjave

GHS-om R-rečenice postale su H (opasnost) izjave. Kako bi se mogao definirati potencijal opasnosti kemijskih tvari ili smjesa, postoje kriteriji za klasifikaciju. To su simboli za opasnost i rečenice opasnosti (izjave o opasnosti). H-izjave u kombinaciji sa znakovima o opasnosti pružaju informacije o rizicima neke tvari. Pogledajte i pod Označavanje radnih tvari.

AUVA aplikacije

bks

Impresum