Zaštita za ruke

Zaštitne rukavice mogu biti potrebne zbog mehaničkog, električnog, zračećeg, termičkog ili kemijskog djelovanja. Prema zaštitnoj funkciji kao materijal koristi se koža, tekstilno tkivo, plastika, guma, metal (pletivo) odn. kombinacija tih materijala. Zaštiti za ruke pripada i njega kože s primjerenim sredstvima za kožu.

AUVA aplikacije

bks

Impresum