Zaštita kože

Zaštita kože uređena je u Uredbi o osobnoj zaštitnoj opremi (PSA-V) i prema definiciji obuhvaća tri komponente zaštite kože – čišćenje i njegu kože. Poslodavci moraju, ako je potrebno, na raspolaganje staviti primjerene proizvode za kožu za osobnu upotrebu.

AUVA aplikacije

bks

Impresum