Ochrana pokožky

Ochranu pokožky upravuje nariadenie o osobných ochranných prostriedkoch (PSA-V) a zahŕňa podľa definície tri komponenty – ochranu pokožky, čistenie pokožky a starostlivosť o pokožku. Zamestnávatelia musia, ak je to potrebné, poskytnúť vhodné kozmetické výrobky na ošetrenie pokožky na osobné používanie.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž