Zdvíhacie prostriedky (výber a používanie)

Pri výbere pracovných prostriedkov na dvíhanie bremena alebo osôb, ako aj zariadení na uchopenie bremena a viazacích prostriedkov sa musia zohľadniť predovšetkým tieto body:
  • Spôsob a hmotnosť dvíhaných bremien (vrecia, palety, ľudia...)
  • Body na uchopenie a uviazanie, ako aj hákové upevňovacie zariadenia
  • Miesto inštalácie a podklad pracovného prostriedku
  • Poveternostné podmienky
  • Spôsob uviazania alebo uchytenia bremien


Ak by bolo potrebné dvíhať osoby v pracovných košoch, platia zvláštne požiadavky týkajúce sa použitia a kvality zdvíhacích prostriedkov (napr. žeriavy alebo stohovače) a pracovného koša. Pozrite aj Zdvíhacie zariadenia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž