Domáca práca

Pracovníci vykonávajúci domácu prácu sú osoby, ktoré pracujú vo vlastnom byte alebo na samostatne zvolenom pracovisku a zaoberajú sa výrobou, opracovaním, spracovaním alebo balením tovaru. Nie sú to živnostníci a pracujú na základe objednávok zadaných osobami poskytujúcimi domácu prácu. Platia ustanovenia zákona o domácej práci.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž