Informovanie

Pozri aj Informačná povinnosť. V rámci ochrany zamestnancov sa rozlišuje pojem informovanie a poučenie. Poučenie je zacielené predovšetkým na správne a bezpečné (aktívne) konanie zamestnancov (napr. správne zaobchádzanie s hasiacimi prístrojmi), pokým informovanie smeruje k (pasívnemu) sprostredkovaniu vedomostí (napr. umiestnenie hasiacich prístrojov). Potreba rozlišovania je v mnohých prípadoch čisto akademickou otázkou, pretože požiadavky sú veľmi podobné.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž