Práca v chlade

O práci v chlade hovoríme vtedy, keď na pracovnom mieste vládnu také klimatické podmienky, ktoré sa nachádzajú značne pod spodnou hranicou zóny tepelnej pohody. Pri týchto prácach musíte zamestnancom poskytnúť ochranný odev, príp. osobné ochranné prostriedky. Pri výkone (ťažkej) nočnej práce v chladiacich priestoroch sa uplatňuje zákon o výkone ťažkej nočnej práce (NSchG). Na tehotné a dojčiace ženy aj mladistvé osoby sa vzťahujú špeciálne ochranné ustanovenia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž