Uredba o označavanju (KennV)

KennV uređuje oznake (natpis, sigurnosna boja, svjetlosna oznaka, zvučna oznaka, govorna oznaka, znak rukom) koje su relevantne za sigurnost ili zaštitu zdravlja.
KennV osobito uređuje:
  • svojstva i raspored (npr., vidljivost) odn. postavljanje oznake
  • u kojim je slučajevima potrebno koristiti natpise s uputom i sigurnosne boje te zahtjeve koji se odnose na njih (paragrafi 2. i 3.)
  • korištenje i zahtjevi za svjetlosne, zvučne, govorne znakove i znakove rukom (paragrafi od 4. do 6.)
  • pojedinosti i poduku zaposlenika o značenju tih znakova

U dodatku 1. prikazani su znakovi (znak zabrane, znak upozorenja, zapovjedni znak, oznaka za spašavanje te znakovi s uputama za materijal) za suzbijanje požara. Dodatak 2. definira značenje sigurnosnih boja, dodatak 3. grafički predstavlja znakove rukom koje je potrebno koristiti.

AUVA aplikacije

bks

Impresum