Jelölési rendelet (KennV)

A KennV szabályozza a biztonság vagy az egészségvédelem szempontjából fontos jeleket (tábla, biztonsági szín, fényjel, hangjel, beszédjel, kézjel).
A KennV elsősorban a következőket szabályozza:
  • A jelölés minősége és elrendezése (pl. láthatóság), ill. felállítása
  • Milyen esetekben kell figyelmeztető táblákat és biztonsági színeket használni, valamint az ezekkel szemben támasztott követelmények (2. § és 3. §)
  • A fény-, hang-, beszéd- és kézjelek használata és az azokkal szemben támasztott követelmények (4 - 6. §)
  • A munkavállalók tájékoztatása és oktatása e jelek jelentéséről

Az 1. mellékletben találhatók a felhasználandó, tűzoltásra vonatkozó táblák (tiltó jelek, figyelmeztető jelek, utasító jelek, mentési jelek, valamint anyagra vonatkozó figyelmeztető táblák) ábrái. A 2. melléklet a biztonsági színek jelentését definiálja, a 3. melléklet grafikusan ábrázolja az alkalmazandó kézjeleket.

AUVA App

hu

Impresszum