Oznaka (strojeva)

Svi strojevi koji su nakon 01.01.1995. prvi put stavljeni na tržište u EGP-u moraju prema Uredbi o sigurnosti strojeva odn. prilikom stavljanja na tržište od kraja 2009. biti sukladni s MSV-om 2010 i kao obilježja usklađenosti s njom nositi CE oznaku. Barem toliko važne kao postavljena CE oznaka je i kupcu predana izjava o sukladnosti.

AUVA aplikacije

bks

Impresum