Zaštita za glavu

Pod pojmom zaštita za glavu podrazumijevaju se prije svega zaštitne kacige. One se moraju nositi kada zbog predmeta koji se prevrću, padaju ili odbacuju ili mogućnosti udaranja mogu nastati povrede glave. Zaštitne kacige imaju datum isteka, kacige koje su jednom bile izložene snažnom pritisku potrebno je isključiti. Svaka zaštita za glavu mora nositi CE oznaku i mora je provjeriti (akreditirano) ispitno mjesto.

AUVA aplikacije

bks

Impresum