Rakománybiztosítás

Sok közlekedési baleset a hiányzó vagy nem megfelelő rakománybiztosításra vezethető vissza. A rakománybiztosítás hét alapszabálya:
  1. Mindig a megfelelő járművet alkalmazza
  2. Ne lépje túl a megengedett összsúlyt és a megengedett tengelyterhelést, tartsa be a minimális tengelyterhelést
  3. A rakomány súlypontja a jármű hosszanti szimmetriasíkjában és a lehető legalacsonyabban legyen
  4. A rakományt úgy kell berakodni vagy biztosítani, hogy ne csúszhasson el, ne gurulhasson el és ne eshessen le
  5. Használjon megfelelő biztosítóeszközt, pl. ék, kerékkitámasztó, háló, rögzítő heveder, stb.
  6. A berakodás és biztosítás következtében a rakománynak nem szabad megsérülnie
  7. A menetsebességet a rakományhoz is kell igazítani

AUVA App

hu

Impresszum