Rampe za utovar

Na rubovima je potrebno osigurati trake, usmjerivače ili podne oznake.
Osim toga, za rampe za utovar vrijede sljedeće odredbe:
  • potrebno ih je postaviti da dimenzijama odgovaraju utovaru
  • moraju imati barem jedan prolaz, kod dužina većih od 20 m na svakom kraju jedan prolaz
  • prilikom utovarivanja po mogućnosti koristiti prilagodljive rampe

AUVA aplikacije

bks

Impresum