Hluk

Rozlišuje sa rušivý hluk (napr. tlačiareň na písacom stole) a hluk poškodzujúci sluch, t.j. hluk od hladiny expozície hluku 85 dB(A). Hladina hluku s intenzitou 85 dB(A) je prítomná približne vtedy, keď sa ľudia hovoriaci normálnou hlasitosťou ešte dorozumejú aj vo vzdialenosti jedného metra. O zamestnancoch vystavených hluku sa musí viesť záznam, musia byť pravidelne vyšetrovaní. Nariadenie o hluku a vibráciách (VOLV) upravuje limitné hodnoty expozície (§ 3), akčné hodnoty (§4), ako aj akčné hodnoty pre určité priestory (§ 5). Pozrite aj: Hlasitosť

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž