Skladovanie nebezpečných pracovných látok

V závislosti od toho, či sa musia uskladniť kvapaliny alebo plyny, horľavé, výbušné, toxické atď. pracovné látky a na základe vplyvu iných faktorov existuje za istých okolností celý rad podmienok, ktoré sa musia zohľadniť. Tu je výber možných aspektov:

Pozrite aj: Skladovanie (všeobecné aspekty) a Zakázané skladovacie plochy.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž