Razredi lasera

Potencijali opasnosti razreda lasera:
  • Klasa 1 – siguran zbog slabe snage osvjetljivanja ili sigurnog kućišta.
  • Klasa 2 – siguran u slučaju slučajnog, nenamjernog osvjetljivanja zahvaljujući reakciji zaokretanja. Vrijedi samo za vidljive lasere.
  • Klasa 1M, 2M – potencijal opasnosti odgovara klasi lasera 1 odn. 2, kada se laserska zraka ne promatra kroz optičke instrumente (povećalo, dalekozor...). Uobičajene naočale ovdje se ne smatraju optičkim instrumentom.
  • Klasa 3R – potencijalno opasno za oči, potrebne su smanjene mjere zaštite.
  • Klasa 3B – opasno za oči, potrebne su mjere zaštite.
  • Klasa 4 – opasno za kožu i oči, opasne su izravna i raspršena zraka, opasnost od požara (laser djeluje kao izvor zapaljenja).


„M” stoji za „Magnifying” (povećavanje, pojačavanje) i upućuje na to da ovaj laser u usporedbi s laserima klase 1 ili klase 2 prilikom upotrebe optičkih uređaja (povećalo, mikroskop, dalekozor) može biti opasan. „R” stoji za „Relaxiert” (umjerene pripreme) i upućuje na to da su za ovaj laser utvrđene manje stroge pripreme nego za druge kategorije lasera klase 3 B. Međunarodno se za klase 3 B i 4 (i u slučaju izvora lasera u kućištu) preporučuje povjerenik za zaštitu od lasera (LSB). Norma ON S 1100 preporučuje LSB od klase 3 R.

AUVA aplikacije

bks

Impresum