Učni

V prípade zamestnávania učňov, príp. mladistvých osôb do dovŕšenia 18. roku života, platí spolkový zákon o zamestnávaní detí a mladistvých osôb (KJBG) a k nemu vydané nariadenie (KJGB-VO). Určité práce nesmú vykonávať učni vôbec alebo ich môžu vykonávať iba s určitým obmedzením, okrem toho existujú zvláštne ustanovenia týkajúce sa pracovného času a doby odpočinku a zásadné zákazy práce. Zákazy a omedzenia práce pre určité pracovné prostriedky a činnosti sú uvedené v nariadení.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž