Rebríky

Často podceňovanou možnosťou úrazu je nebezpečenstvo pádu z rebríkov. Príčinou týchto nehôd sú vo väčšine prípadov nesprávne umiestnenie rebríkov alebo nesprávne stúpanie po rebríku či nesprávne vykonávaná práca na rebríku.
Tu sú uvedené niektoré bezpečnostné tipy pre používanie rebríkov:
  • Pred každým použitím skontrolujte bezchybný stav rebríka, predovšetkým priečky, bočné žrde, zaistenie závlačkou (alebo závesným zariadením).
  • Rebríky postavte iba na vodorovný, pevný poklad, v prípade prikladacích rebríkov dávajte pozor na správny uhol priloženia (68 – 75°).
  • V prípade dvojitých rebríkov úplne využite uhol príklonu výkyvného čapu, v prípade prikladacích rebríkov dobre priložte bočné žrde k horným oporným bodom.
  • Vystúpenie na rebrík až za štvrtý konečný stupeň alebo tretiu konečnú priečku môže znamenať značné nebezpečenstvo úrazu.

Pri dlhodobých prácach vo výške radšej použite lešenie!

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž