Vlhkosť vzduchu

Vlhkosť vzduchu má popri teplote vzduchu, rýchlosti prúdeniu vzduchu a sálaní tepla vplyv na klímu v pracovných priestoroch. Ak sa použije klimatizácia, musí sa relatívna vlhkosť vzduchu nachádzať medzi 40 až 70 percentami, ak to nie je v rozpore s produkčno-technickými dôvodmi.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž