Vzdušný priestor

Každý pracovný priestor musí byť vytvorený tak, aby mal voľný vzdušný priestor, ktorý je k dispozícii, (to znamená bez vstavaných prvkov) pre každého zamestnanca minimálne:
  • 12 m³ pri malej telesnej námahe (napr. práca v kancelárii)
  • 15 m³ pri strednej telesnej námahe (napr. práca pri sústruhu)
  • 18 m³ pri veľkej telesnej námahe (napr. kopanie)

Pozrite aj Podlahová plocha

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž