MAK-vrijednosti

U Uredbi o graničnim vrijednostima (GKV 2011) definirane su granične vrijednosti za određene čiste tvari. To je najviša dopuštena koncentracija radne tvari u obliku plina, pare ili lebdeće tvari u zraku na radnom mjestu koja i prilikom ponovljene i dugoročne izloženosti ne utječe na zdravlje zaposlenika i na njih ne utječe neprimjereno. I u slučaju smjesa potrebno je provesti ocjenjivanje uz pomoć MAK-vrijednosti. MAK-vrijednosti potrebno je razlikovati od TRK-vrijednosti.

AUVA aplikacije

bks

Impresum