Uredba o sigurnosti strojeva 2010 (veza AM-VO-a)

Pogledajte i upute proizvođača. U slučaju stroja s CE oznakom koji nema očitih nedostataka za vlasnika vrijedi takozvano „Načelo povjerenja” prema paragrafu 1. odjelj. 2. Uredbe o sredstvima za rad (AM-VO) u kojem se konkretno navodi se da 4. odjelj. AM-VO-a u kojem su uređeni zahtjevi o kvaliteti, ne primjenjuje. Usprkos svemu, preporučljivo je (prije isplate stroja) uvjeriti se o pridržavanju Uredbe MSV 2010.
U sljedećim je slučajevima vlasnik stroja prema MSV-u istodobno i „distributer”:
  • Prilikom izrade stroja za (poslovno) vlastito korištenje
  • Prilikom uvoza iz zemlje koja ne pripada Europskom gospodarskom području (npr., Švicarska)
  • Kada izvodi bitne izmjene na stroju
  • Kada provodi dubinsko povezivanje strojeva

AUVA aplikacije

bks

Impresum