Mjerenja (u zaštiti od eksplozija)

Ako se ne može isključiti nastanak eksplozivnih atmosfera, mjerenjima treba dokazati učinkovitost mjera za primarnu zaštitu od eksplozija (sprečavanje nastanka područja u kojima postoji opasnost od eksplozija). Ako je moguće dokazati dovoljno dobru sigurnost, mjerenja nisu nužna. To je slučaj kada dokazivo nije postignuto (za plinovite i parne atmosfere) 10 % donje granice eksplozivnosti (UEG). Mjerenja nisu nužna ni ako je uspjelo utvrđivanje zona i mjerenja za njih nisu potrebna.

AUVA aplikacije

bks

Impresum