Mjerenja (radne tvari)

U sljedećim je slučajevima potrebno provesti redovita mjerenja radnih tvari:
  • Ako je za određenu radnu tvar utvrđena MAK- vrijednost ili TRK- vrijednost, a njezina pojava na radnom mjestu nije sa sigurnošću isključena
  • Ako se eksplozivna (pogledajte Eksplozivne atmosfere) ili zapaljiva radna tvar koristi u potencijalno opasnoj koncentraciji

Mjerenja smije provesti samo stručno osoblje pomoću primjerenih mjernih uređaja i opreme. 

AUVA aplikacije

bks

Impresum