Mjerenja buke

Ako se na temelju procjene buke ne može sa sigurnošću isključiti prekoračenje razina izloženosti buci ili prekoračenje granične vrijednosti za određene prostorije, mora se provesti procjena na temelju reprezentativnog mjerenja. Mjerenja se moraju ponoviti u primjerenim vremenskim razmacima i smije ih provoditi samo stručno osoblje uz pomoć primjerenih mjernih aparata.
 

AUVA aplikacije

bks

Impresum