Meranie hluku

Ak na základe hodnotenia hluku nie je možné bezpečne vylúčiť prekročenie limitných hodnôt expozície alebo prekročenie limitných hodnôt pre určité priestory, hodnotenie sa musí vykonať na základe reprezentatívneho merania. Merania sa musia opakovať v primeraných časových intervaloch a vykonať ich smú iba odborníci pomocou vhodných meracích prístrojov.
 

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž