Monotónnosť

Pod tento pojem spadajú dlhšie pretrvávajúce jednotvárne práce. Monotónnosť vedie k zníženej psychickej aktivite a v dôsledku toho k zníženej reakčnej schopnosti. Monotónnosti by sa malo pri organizovaní práce podľa možnosti vyhýbať.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž