Nočná práca

Je spravidla práca, ktorá sa vykonáva medzi 22:00 a 06:00 hodinou, ojedinele je však v zákonoch a kolektívnych zmluvách stanovená odlišne. V prípade ťažkej práce, v zmysle zákona o výkone ťažkej nočnej práce (NSchG), má zamestnanec nárok na dodatočné prestávky, dovolenku a finančnú náhradu.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž