Uredba o ubodu iglom (NastV)

Uredba o ubodu iglom (NastV) relevantna je prije svega za bolnice i zdravstvo i uređuje mjere za sprečavanje rizika od ozljeda i infekcija do kojih može doći putem oštrih ili šiljastih medicinskih instrumenata. Tako je prije svega
  • korištenje oštrih ili šiljastih medicinskih instrumenata treba izbjegavati promjenom postupaka i medicinske je instrumente potrebno koristiti uz integrirane sigurnosne i zaštitne mehanizme
  • zabranjeno ponovno postavljanje zaštitne kapice na iskorištene igle
  • potrebno utvrditi i provoditi sigurno postupanje i odlaganje oštrih ili šiljastih medicinskih instrumenata. Za odlaganje treba osigurati jasno obilježene spremnike u odgovarajućem broju, koji su odgovarajuće zaštićeni od probadanja i lomljenja, nepropusni za tekućine, koje je moguće čvrsto zatvoriti i koji su neprozirni.

AUVA aplikacije

bks

Impresum