Núdzové východy

Všetky východy v priebehu únikových ciest sa musia navrhnúť ako núdzové východy. V závislosti od počtu osôb, ktoré sú v prípade nebezpečenstva na ne odkázané, musia mať núdzové východy využiteľnú šírku minimálne 80 cm. Núdzové východy nesmú byť zatarasené, zúžené alebo (prostredníctvom ľahko sa prevrátiteľných predmetov) blokované, musia byť neustále použiteľné a v prípade pochybností jednoznačne príslušne rozpoznateľné! Otočné dvere nie je prípustné použiť ako núdzové východy, automatické dvere iba s určitým obmedzením.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž