Núdzové signály

Núdzové signály sú akustické a vizuálne Signály nebezpečenstva. Pri núdzových signáloch sa musia zohľadniť predovšetkým tieto aspekty:
  • Zreteľné a jednoznačné odlíšenie núdzových signálov od iných signálov
  • Počuteľnosť, prípadne viditeľnosť, musí byť neustále zaistená pre všetky dotyčné osoby
  • Musí byť známy význam signálu a požadované spôsoby správania
  • Vždy musí byť zabezpečená funkčnosť núdzových signálov

Pozrite aj: Poplašné zariadenia

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž