Optičko zračenje – Uredba (VOPST)

U uredbi o optičkom zračenju – VOPST uređena je zaštita zaposlenika o optičkog zračenja. Uredba uređuje granične vrijednosti za eksplozije, posebnu istragu i procjenu (evaluaciju) opasnosti putem optičkog zračenja
Informacije, upućivanja, naloge i sudjelovanje zaposlenika, mjere koje je potrebno postaviti i program mjera kao i osobnu sigurnosnu zaštitu, radnu odjeću i oznake.
U Dodacima za VOPST uređene su definicije, granične vrijednosti izloženosti kao i podrobna posebna ispitivanja i procjene.

AUVA aplikacije

bks

Impresum