Optikai sugárzásra vonatkozó rendelet (VOPST)

A munkavállalók optikai sugárzás elleni védelmét az Optikai sugárzásra vonatkozó rendelet (VOPST) szabályozza. A rendelet az expozíciós határértékeket, értékeléseket és méréseket, az optikai sugárzás miatti veszélyek speciális meghatározását és értékelését (evaluálás), a munkavállalók tájékoztatását, oktatását, meghallgatását és részvételét, a meghozandó intézkedéseket és intézkedési programot, valamint a személyi védőfelszerelést, a munkaruházatot és a jelölést szabályozza.
A VOPST mellékletei részletesen szabályozzák a definíciókat, az expozíciós határértékeket, valamint a speciális meghatározást és értékelést.

AUVA App

hu

Impresszum