Optické žiarenie – nariadenie (VOPST)

Nariadení o optickom žiarení – VOPST upravuje ochranu zamestnancov pred optickým žiarením. Nariadenie upravuje limitné hodnoty expozície, vyhodnotenia a merania, špeciálne zisťovanie a posudzovanie (evalvácia) nebezpečenstiev zapríčinených optickým žiarením, informovanie, poučenie, vypočutie a spoluúčasť zamestnancov, opatrenia, ktoré sa majú prijať, a program opatrení, ako aj osobné ochranné prostriedky, pracovný odev a označenie.
Prílohy k nariadeniu VOPST detailne upravujú definície, limitné hodnoty expozície, ako aj špeciálne zisťovanie a posudzovanie.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž