Orientačné pomôcky

Samosvietiace alebo fosforescenčné orientačné pomôcky, možný variant (s obmedzením) k bezpečnostnému osvetleniu, majú v prípade nebezpečenstva zaručiť bezpečné opustenie pracovísk.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž