P-izjave

„Precautionary-Statements” (prijedlozi za sigurnost, prije S-rečenice) navode informacije o mogućim opasnostima, trebale bi upućivati na sigurno postupanje s kemikalijama i opisivati mjere za slučaj štete. Za neke opasnosti P-izjave nisu nužno navedene, kada je već putem H-izjava (R-rečenice) navedeno dovoljno informacija. Pogledajte i: Simboli za opasnost i Označavanje radnih tvari.

AUVA aplikacije

bks

Impresum