Nariadenie o osobných ochranných prostriedkoch (PSA-V)

Nariadenie o osobných ochranných prostriedkoch (OOP) v zákone o ochrane zamestnancov (ASchG) je štruktúrované do dvoch väčších odsekov:
  • Odsek 1 (Všeobecné ustanovenia) upravuje okrem oblasti použitia a základných pojmov všeobecné povinnosti zamestnávateľov, evalváciu pracovného miesta, posúdenie a výber osobných ochranných prostriedkov, ako aj informovanie a poučenie.
  • Odsek 2 (Zvláštne ustanovenia) upravuje špecifické požiadavky kladené na nasledujúcich deväť definovaných kategórií ochranných osobných prostriedkov: ochrana chodidla a nohy, ochrana hlavy a zátylku, ochrana zraku a tváre, ochrana sluchu, ochrana ruky a ramena, ochrana pokožky, osobné ochranné prostriedky proti pádu, utopeniu a potopeniu sa, ochrana dýchacích ciest, ako aj ochranný odev.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž