Piktogrami

Piktogram je općenito razumljivi slikovni znak koji predmete ili radnje predstavlja u pojednostavljenom obliku kao grafičke simbole. Piktograme bi trebalo biti moguće prepoznati i shvatiti na prvi pogled, a njihova je prednost i u sprečavanju mogućih jezičnih problema.

AUVA aplikacije

bks

Impresum